Klara Färdiga Film (NO)

Vi er et filmselskap som jobber med faste priser i Norge

For så lite som 12.500 NOK kan du få opptil to minutter med produsert film. Nedenfor kan du lese mer om hvordan det fungerer og få en omfattende guide til hva du bør vurdere når du skal velge filmselskap.

Start video

"Vi startet Klara Färdiga Film fordi vi syntes videoproduksjon var altfor dyrt."

Christoffer Flemström

Grundare

Tidligere produksjoner fra vårt filmselskap

Rizzo

En av Nordens største sko- og veskebutikker, som vi har hjulpet med å annonsere film og videoer for sosiale medier.

Alster

Vi har laget videoer sammen med Alster kommune for å øke interessen for samfunnet.

Selfcare Clinic

En av Norges største skjønnhetsklinikker

Hva er fastpris filmproduksjon, og hvordan fungerer det?

Fastpris filmproduksjon defineres som et forhåndsavtalt honorar for gjennomføring av et filmprosjekt, uten ytterligere kostnader uansett produksjonsvarighet. Dette konseptet fungerer ved at filmselskapet grundig vurderer projektets omfang og detaljer for å tilby en fast pris som dekker alle aspekter av produksjonen, fra pre-produksjon til ferdigstillelse.

les mer om filmselskaper i Oslo

Hvilke typer av filmprosjekter kan deres filmselskap håndtere til en fast pris?

Vårt filmselskap kan håndtere en mangfoldighet av filmprosjekter til en fast pris, inkludert reklamefilmer, instruksjonsvideoer, dokumentarer, og kortfilmer. Detaljert prosjektplanlegging og omfattende erfaring tillater oss å fastsette priser som reflekterer projektets kompleksitet og produksjonskrav.

Hvordan sikrer dere kvalitet i filmene deres til tross for den faste prisingen?

For å sikre kvalitet i våre filmer, implementerer vårt filmselskap en stringent kvalitetskontrollprosess gjennom alle produksjonsfaser. Dette inkluderer avansert utstyr, høyt kvalifiserte fagpersoner og kontinuerlig overvåking av produksjonsstandarder. Vårt engasjement for kvalitet er uavhengig av den faste prisingen.

Kan vi tilpasse vårt filmprosjekt underveis, og hvordan påvirker dette prisen?

Tilpasninger av filmprosjektet underveis er mulige innenfor visse rammer. Eventuelle betydelige endringer som påvirker prosjektets omfang eller krever ytterligere ressurser, kan resultere i justeringer av den faste prisen. Slike tilpasninger diskuteres og avtales i detalj før implementering.

Hva er inkludert i den faste prisen for et filmprosjekt?

Den faste prisen for et filmprosjekt inkluderer vanligvis pre-produksjon (manusutvikling, planlegging, location scouting), produksjon (filming, utstyr, mannskap) og post-produksjon (redigering, fargekorrigering, lyddesign). Detaljene kan variere basert på prosjektets spesifikke krav.

Hvor lang tid tar det vanligvis å produsere en film på fastpris?

Produksjonstiden for en film på fastpris kan variere betydelig avhengig av prosjektets omfang og kompleksitet. Imidlertid streber vårt filmselskap etter å gi en realistisk tidsramme under den innledende planleggingsfasen, basert på erfaring fra tidligere prosjekter.

Hvordan fungerer betalingsprosessen for filmproduksjon til fast pris?

Betalingsprosessen for filmproduksjon til fast pris innebærer vanligvis en initial betaling ved kontraktsinngåelse, etterfulgt av ytterligere betalinger ved definerte milepæler gjennom produksjonen, med en sluttbetaling ved levering av det ferdige produktet.

Hvordan blir vi involvert i produksjonsprosessen?

Klientens involvering i produksjonsprosessen er velkommen og oppfordres. Dette kan inkludere regelmessige møter, gjennomganger av produksjonsmateriale og beslutningstaking ved kritiske faser, for å sikre at prosjektet reflekterer klientens visjon og mål.

NOEN SELSKAPER VI SAMARBEIDER MED…