Klara Färdiga Film (NO)

SLIK FUNGERAR DET?

Her kan du lese den enkle prosessen om hvordan du lager film med Klara Färdiga Film

IDÉMYLDRING OG
OG PLANLEGGING

Vi hjelper deg med å utvikle ideer og planlegge filming, slik at du kan fokusere på andre oppgaver.

VIDEOOPPTAK OG
REDIGERING

Vi filmer med alt nødvendig utstyr og redigerer filmene etter dine ønsker og behov.

TILBAKEMELDINGER OG
LEVERING

Etter noen runder med tilbakemeldinger, leverer vi ferdigredigerte filmer klar til publisering!

FILM, REDIGER, PUBLISER…

FILM

REDIGERE

PUBLISER