Du vet säkert om att det är svårare än någonsin att hitta nya kunder. AAtt förvänta sig att kunna utveckla sin verksamhet genom att strunta i nya kunder eftersom konkurrensen är stor och kostnader att generera leads ökar är en ohållbar kalkyl.

Referenser från riktiga personer är ibland faktiskt mer pålitliga än marknadsföringsmaterial och säljare. När en kund väljer vilket företag hen ska handla ifrån så blir testimonials och referenser mer och mer viktiga än mun till mun och rekommendationer från vänner.

Statistiken visar att 92% av kunder föredrar att näthandla någonting efter att ha läst kundrecensioner om produkten. Att få dina kunder att tro på din produkt blir enklare med en bra video.

Det som särskiljer och lyfter vissa recensioner beror på innehåll och information. Det är enkelt att konvertera besökare till potentiella kunder om frågor besvaras och fastnar i deras minne. Du söker troligtvis efter de bästa frågorna att ställa i en video i och med att du läser den här artikeln. 

Varför behöver företag ha video testimonials?

Kundreferens och testimonials i videoformat ger den sociala bekräftelse som krävs för att hjälpa en individ eller grupp att göra ett val.

Människor har ofta svårt att tro på försäljare som talar positivt om en produkt då de får betalt för att sälja den. Positiva recensioner från tidigare kunder och deras personliga upplevelser kan därför vara precis det dina potentiella kunder behöver höra för att besluta om att köpa din produkt eller tjänst.

Dilemmat uppstår i hur man skapar en fantastisk kundreferens eller testimonial.

Typen av frågor som du ställer kommer avgöra resultatet av filmen och det finns många saker man bör ha i åtanke när man försöker producera en övertygande kundreferens i videoformat.

Ett gott råd:

Ställ frågor som kan användas för att skapa ett narrativ i din video. Detta kommer att hjälpa dig att skapa en försäljningspitch.

Håll frågor öppna och undvik att ställa provocerande frågor.

För att få ditt ämne att kännas enkelt så behöver du ställa rätt frågor och ha en avslappnad approach.

Skicka frågorna till kunden innan intervjun så att hen är medveten om vilka ämnen som ni kommer ta upp.

Vi har undersökt och kommit fram till att detta är topp 10 viktigaste frågorna att ställa i din referensvideo.

1. Hur passar din professionella roll med produkten/ tjänsten?

Det här är ett bra sätt att lära sig mer om kundens arbetsbeskrivning och hur den kan integreras i ditt företags ramverk.

2. Vilken tjänst/ produkt från vårt företag använde du mer specifikt?

Ett företag kan erbjuda många olika produkter/ tjänster. Att fokusera på svaret som du erbjuder just den här specifika kunden kommer att göra det lättare för tittarna att se hur du kan hjälpa dem.

3. Vilket problem försökte du att lösa med hjälp av den här produkten/ tjänsten?

Genom att besvara den här frågan så kommer din kund kunna diskutera deras utmaning, vilket är någonting som tittare med liknande problem kan känna igen sig i. Det kommer vidare också bli grunden för en bra rekommendation.

4. Hur upplevde du det innan du använde produkten/ tjänsten?

Genom att ställa den här frågan så får du kunden att beskriva deras situation i detalj innan de gjorde sitt köp. Du kan därmed också använda deras reaktion för att visa hur ditt företag kan möta kraven som andra kunder ställer.

5. Vilka faktorer ledde dig till att välja vår produkt/ tjänst?

Du kan på så sätt uppmuntra andra kunder till att komma ett steg närmare att uppnå det referenskunden gjorde genom att visa dennes tankegång i att välja dina produkter eller tjänster. Det gör att andra kunder enkelt kan ta ett informerat beslut om varan eller tjänsten. Andra kanske beslutar om huruvida de ska klicka på ‘köp’-knappen eller inte efter att ha hört svaret på den här frågan.

6. Fanns det några hinder i att få produkten eller tjänsten?

Den här kan hjälpa dig i att identifiera okända problem som kan distrahera det tilltalande i erbjudandet. Det här är din chans att effektivisera köpprocessen, vilket är väldigt viktigt.

7. Vilka aspekter med våra produkter/ tjänster gillar du?

Ett annat förslag för att kunna förbättra informationen och erbjudandet i ditt videomaterial är att specificera produkten eller tjänsten i referensvideon. Tittarna kommer sannolikt bli mer övertygande och därmed handla från dig om kunden listar upp fördelarna med varorna. Nya kunder kommer bli motiverade och marknadsförare kommer veta mer om hur de kan göra företaget mer attraktivt för potentiella kunder. Därför ska du se till att kunden fokuserar på fördelarna och produktens eller tjänstens egenskaper vilket resulterar i att din video blir bättre och mer effektfull.

8. Beskriv en framgångssaga som inte hade varit möjlig utan vår produkt/ tjänst.

Fokusera i huvudsak på en framgångsberättelse och ge kunden alternativet att välja den hen gillar mest. Det bästa är om hen inkluderar ekonomiska, personliga och gruppens anekdoter. Kunden kan till och med säga att din produkt har gett dem mer tid att spendera hemma med deras familj. Vad det än är så visar det hur viktig din produkt är för uppnå framgång för dina kunder.

9. Varför rekommenderar du vår produkt/ tjänst?

Slutmålet är att man ska välja huruvida man ska handla från dig eller ej kommer att tas upp i det här svaret. Eftersom potentiella kunder söker ärlighet så kommer den här frågan att bjuda in kunden till att uppriktigt rekommendera ditt företag.

10. Har du några andra kommentarer som du vill ge kring vårt service eller företag?

Det här frågan ger kunden en chans att tala fritt. Det här är nödvändigt då alla deras upplevelser med ditt företag kanske inte fick plats i de andra svaren. Du kan därmed få intressant information om dina produkter eller tjänster som du kanske inte hade tänkt på innan.

Några avslutande ord

Huruvida din referensvideo kommer lyckas eller ej beror på vilka frågor du ställer. Om detta görs ordentligt så kan den här typen av material vara lönsamt då det kommer att hjälpa dig att generera såväl som att fullfölja potentiella kunder på ett framgångsrikt sätt.