Vi skapar engagerande informationsfilmer

Upptäck kraften i informationsfilmer! Klara färdiga Film skapar anpassade och engagerande informationsfilmer som gör komplexa ämnen lätta att förstå, till ett fast pris. På den här sidan kan du se exempel på informationsfilmer samt läsa mer om vårt erbjudande.

VÅRA OSLAGBARA PRISER

BERGMAN

12.500KR

Per månad

SPIELBERG

18.500KR

Per månad

HITCHCOCK

28.000KR

Per månad

JONES

20.000 KR

Per månad

Informationsfilmer vi producerat åt våra kunder

Klara Färdiga Film - Kundcase: Conjet - Produktvideo

Informationfilm åt Conjet

Klara Färdiga Film - Kundcase: Iconic Wines - Produktvideo

Informationfilm åt Iconic Wines

Klara Färdiga Film - Kundcase: Nordström Assistans - Pitch

Informationfilm åt Nordström assistans

Vad är en informationsfilm?

En informationsfilm är en kort videoproduktion som används för att förmedla specifik information, budskap eller instruktioner till en målgrupp. Den syftar till att kommunicera på ett visuellt och engagerande sätt. Läs mer om animerade informationsfilmer, eller om video explainers

Syftet med informationsfilmen?

Syftet med informationsfilmen är att tydligt och effektivt förmedla ett specifikt meddelande, ofta i marknadsförings- eller utbildningssyfte. Målet är att öka medvetenheten, utbilda, inspirera eller övertyga tittarna.

Vem är vår målgrupp för informationsfilmen?

Målgruppen för informationsfilmen är de personer som har ett direkt intresse av det budskap eller den information som filmen förmedlar. Det är viktigt att förstå deras behov, intressen och utbildningsnivå för att anpassa innehållet.

Vilket budskap vill vi förmedla i filmen?

Det viktigaste budskapet i informationsfilmen bör vara kort och tydligt. Tittarna bör komma ihåg det centrala meddelandet och dess relevans för dem.

Vilken är den optimala längden för informationsfilmen?

Ska den vara kort och koncis eller mer omfattande?
Optimal längd varierar, men korta och koncisa filmer (1-3 minuter) fungerar oftast bäst för att behålla tittarnas uppmärksamhet och leverera budskapet effektivt.

Vilka resurser behövs för att producera informationsfilm?

Produktionen kräver en budget för inspelning, redigering, och eventuell användning av professionell utrustning och personal, inklusive skådespelare, regissör och redigerare.

Vilken stil eller tonalitet ska filmen ha?

Ska den vara seriös, humoristisk, inspirerande eller informativ?
Tonaliteten bör anpassas till målgruppen och ämnet. Den kan vara seriös, humoristisk, inspirerande eller informativ, beroende på budskapets karaktär.

Vilken typ av visuellt innehåll behövs för att stödja budskapet?

Ska vi använda animerationer, live-action, grafik eller en kombination av dessa?
Det visuella innehållet bör vara anpassat efter budskapet. Animerationer, live-action och grafik kan användas individuellt eller kombineras för att förtydliga meddelandet.

Vad är den bästa distributionskanalen för informationsfilmen?

Ska den publiceras på vår webbplats, sociala medier, e-post, eller användas vid presentationer?
Distributionskanalen bör väljas baserat på målgruppens beteende och mål med filmen. Det kan inkludera webbplats, sociala medier, e-post, eller användning vid presentationer och evenemang.

Hur mäter vi framgången för informationsfilmen?

Vilka KPI:er (Key Performance Indicators) ska vi använda för att utvärdera resultatet?
Framgången kan mätas med hjälp av KPI:er som visningar, delningar, konverteringar, och feedback från målgruppen. Anpassa KPI:er efter dina specifika mål.

Vilka rättigheter och tillstånd behövs för användning av musik, bilder eller andra material i en informationsfilm?

Hur ser det ut med upphovsrätten?
För att undvika upphovsrättsliga problem bör du säkerställa att du har rättigheter och tillstånd att använda allt material som inte är skapat av dig själv. Det kan inkludera musik, bilder, videoklipp och text.

Spela in informationsfilm med Klara Färdiga Film

Med Klara Färdiga Film kan du spela in informationsfilm för fastpris! Kontakta oss så hjälper vi dig

Klara Färdiga Film tog fram ett koncept som vi kunde använda för både sociala medier och reklam. Varje månad fick vi möjlighet att testa nya idéer, och det fick oss att öka vår ROAS med 30 % i Metaannonsering, samtidigt som vi skapade proffsigt och engagerande innehåll i Some.

Felix Lundevall

Head of Growth at Mindler

Få en GRATIS e-book:

“Videomarknadsföringsstrategi för ditt varumärke”
                                             
Form with Yellow Submit Button

No thanks!