Behöver du företagsfilmer?

Vi producerar företagsfilm till fasta priser över hela Sverige. På den här sidan kan du se exempel på företagsfilmer vi skapat åt tidigare kunder och läsa mer om vad en företagsfilm är!

VÅRA OSLAGBARA PRISER

BERGMAN

12.500KR

Per månad

SPIELBERG

18.500KR

Per månad

HITCHCOCK

28.000KR

Per månad

JONES

20.000 KR

Per månad

Företagsfilmer vi producerat för våra kunder

Götene Hus

Götene has wanted us to present, create and enlighten their quality built houses, with focus on details and cinematic shots both on exterior and interior. By adding a person that guides you through the video you get a more dynamic and personal approach to the brand than just focusing on the actual product.

Fello

Fello behövde ett mer effektivt sätt att skapa animerad video. Vi skapade animeringar baserade på deras redan existerande karaktärer och placerade dom i olika scenarion.

BDO

BDO are experts in a lot of different areas. By communicating facts and tips in their videos, they position themselves as experts in their fields. The videos will ultimately attract customers and position BDO as a leader in the field, as well as driving business once the customer need emerge.

Vad är en företagsfilm?

En företagsfilm är en visuell presentation som används av företag och organisationer för att kommunicera sitt varumärke, produkter eller tjänster till en målgrupp. Syftet med en företagsfilm är ofta att öka varumärkesmedvetenheten, förklara och demonstrera produkter eller tjänster, samt att bygga en positiv bild av företaget. Genom att kombinera engagerande visuellt innehåll med ett klart och tydligt budskap, hjälper företagsfilmer organisationer att nå sina mål, såsom att driva försäljning, attrahera potentiella kunder eller stärka intern kommunikation. Med ett fokus på storytelling och högkvalitativ produktion, blir företagsfilmen en effektiv marknadsföringsverktyg som kan distribueras över diverse plattformar, inklusive sociala medier, TV och företagets egen webbplats, för att maximera räckvidd och påverkan. Vi spelar in företagsfilm i Stockholm så väl som i andra städer i Sverige. 

Hur går produktionen av en företagsfilm till?

Produktionen av en företagsfilm följer en strukturerad process som inleds med planering och konceptutveckling, där idéer omsätts i en tydlig storyboard och manus. Nästa steg är själva inspelningen, där idéerna fångas visuellt med hjälp av kamera, ljussättning och ljudutrustning. Efter inspelning genomgår materialet en postproduktionsfas, där klippning, färgkorrigering och eventuell ljudläggning eller voice-over läggs till för att skapa en sammanhängande och slagkraftig film. Slutligen distribueras företagsfilmen på valda plattformar, såsom företagets webbplats eller sociala medier, för att effektivt nå ut till den avsedda målgruppen. Varje steg i processen är avgörande för att säkerställa att den färdiga företagsfilmen blir en professionell och övertygande kommunikationskanal som stärker varumärkets budskap och identitet.

Vad kostar det att producera en företagsfilm?

Kostnaden för att producera en företagsfilm varierar beroende på en rad faktorer, inklusive filmens längd, komplexitet, produktionsvärde och involverade resurser. Budgeten kan sträcka sig från några tusen till flera hundratusen kronor beroende på om man väljer en enkel produktionslösning eller en högkvalitativ produktion med professionellt team, avancerad teknik och omfattande postproduktion. Faktorer såsom location, skådespelare, och speciella effekter kan också påverka prisbilden avsevärt. Att noga definiera mål och förväntningar samt ha en tydlig kommunikation med produktionsbolaget hjälper till att hålla projektet inom budgetramen och säkerställer en kostnadseffektiv lösning som uppfyller företagets behov.

Hos oss gäller alltid fasta priser!

Hur lång tid tar det att producera en företagsfilm?

Produktionstiden för en företagsfilm kan variera betydligt och är beroende av flera faktorer, inklusive filmens komplexitet, längd och produktionskrav. En enkel och kort företagsfilm kan ofta produceras inom några veckor, medan en mer komplex produktion med högre produktionsvärde kan ta flera månader från konceptutveckling till färdig film. Inledande fas av planering och manusutveckling, den faktiska inspelningen, samt postproduktionsfasen inklusive klippning och efterbehandling, var och en kräver noga planering och tid för att säkerställa en högkvalitativ slutprodukt. Transparent och kontinuerlig kommunikation mellan företaget och produktionsbolaget genom hela processen säkerställer en smidig produktion och tidseffektiv leverans.

Vad bör innehållet i en företagsfilm fokusera på?

Innehållet i en företagsfilm bör fokusera på att klart och engagerande förmedla företagets unika värden, produkter eller tjänster till den avsedda målgruppen. Det centrala är att skapa en stark koppling mellan varumärket och tittaren genom att effektivt kommunicera företagets mission, vision och unika säljpunkter på ett visuellt tilltalande sätt. En välproducerad företagsfilm belyser företagets styrkor och expertis genom en kombination av kreativ storytelling, högkvalitativ videoproduktion och tydliga, relevanta budskap, allt sammanflätat för att resonera med och engagera tittaren, samtidigt som den förstärker företagets varumärkesidentitet och marknadsposition.

Vilken teknik och utrustning behövs för att producera en företagsfilm?

För att producera en företagsfilm krävs olika typer av teknik och utrustning, inklusive kameror av hög kvalitet, ljussättning för att skapa önskad atmosfär och stämning, samt ljudutrustning för kristallklar ljudinspelning. Till detta kommer användning av videoredigeringsmjukvara i postproduktionsfasen för att klippa, redigera och förädla det inspelade materialet. Ofta ingår även extra utrustning som drönare för lufbilder, stabilisatorer för stadiga rörelser och eventuellt greenscreen-teknik för specialeffekter. Valet av teknik och utrustning styrs av filmens specifika krav och budget, med målet att skapa en visuellt tilltalande och professionell presentation av företagets budskap och varumärke.

Spela in företagsfilm med Klara Färdiga Film

Med Klara Färdiga Film kan du spela in reklamfilm för fastpris! Kontakta oss så hjälper vi dig

Klara Färdiga Film tog fram ett koncept som vi kunde använda för både sociala medier och reklam. Varje månad fick vi möjlighet att testa nya idéer, och det fick oss att öka vår ROAS med 30 % i Metaannonsering, samtidigt som vi skapade proffsigt och engagerande innehåll i Some.

Felix Lundevall

Head of Growth at Mindler

Få en GRATIS e-book:

“Videomarknadsföringsstrategi för ditt varumärke”
                                             
Form with Yellow Submit Button

No thanks!