Du undrar kanske vad som särskiljer en varumärkesfilm från andra konventionella filmtyper? För att ge dig en tydlig idé om detta så måste du först ta hänsyn till att varumärkesfilmer används i ett sammanhang för digital marknadsföring. Deras enda mål att att förmedla din varumärkesidé till din målgrupp, utan intentionen att skapa en onödig försäljningspitch. En varumärkesfilm är en välproducerad video som ser ut och känns som en film eller välgjord dokumentär snarare än en lokal nyhetsrapport. Den har även ett lockande narrativ som engagerar tittaren och väcker nyfikenhet för ditt varumärke. Dessa videor inkorporerar ofta huvudsakliga företagsidé som säljer, marknadsför, skapar förtroende för och så småningom stödjer dina marknadsföringsinitiativ. 

Du kommer förstå att varumärkesfilmer är mycket mer än en välstrukturerad artikel. 

Vad är varumärkesfilmer?

Varumärkesvideor är korta filmer med ett narrativ för att förmedla ett budskap och ett varumärke. Även om annonser och reklam länge har inkorporerat storytelling-tekniker, så höjer varumärkesfilmer ribban för audiovisuellt skapande. De gör det möjligt för företag att berätta historier i ett längre format, vilket blir svårare och svårare i och med att kundernas koncentrationsförmåga försämras. En gång i tiden föredrog läsare en långformatsstruktur, men i och med att tiderna liksom trenderna har förändrats så har vi vant oss vid ett kortare format.

Varumärkesfilmer kan vara några minuter korta eller som mest fem till sju minuter. Det är obligatoriskt att använda audiovisuella produktioner. Jämfört med en produktfilm eller en annan typ av marknadsföringsvideo så betonar varumärkesfilmer en helhet samtidigt som de triggar ens sinnen eller en upplevelse. Inkludera därför läsbara meddelanden, talande bilder och klatschig musik för att hålla tittaren uppmärksam. En varumärkesfilm kan användas som marknadsföring på många olika sätt, inklusive presentationer på konferenser, på din hemsida, i kundpitcher samt rekryteringsevent. 

Man kan därför med säkerhet säga att varumärkesfilmer är framtiden för innehållsmarknadsföring, oavsett format eller enhet.

Varumärkesfilmernas syfte

Syftet med varumärkesfilmerna är att ge målgruppen en titt bakom kulisserna på ditt företag och kan på så sätt lära sig mer om din företagskultur och upptäcka nya sätt att få närmare kontakt med varumärket. Vidare råder videoproduktionsföretag att dessa filmer bör instruera, engagera och väcka tittarnas känslor. 

Motiv för videostruktur

Som för alla andra implementeringsmetoder så finns det en struktur med en grundpekare i varumärkesfilmer. Här kommer några viktiga riktlinjer:

Var målinriktad

Tänk på en varumärkesfilm som en uppdragsbeskrivning och inte som något annat konventionellt medium. Ditt mål kommer att vara din drivkraft, precis som det är för ditt arbete. Du vet vad som driver dig till att dyka upp varje dag. Varumärkesvideor har också en mål som standard. Ditt syfte summerar förmodligen vem du vill hjälpa och hur du planerar att göra det. Dokumentera känslan som ligger bakom ditt uppdrag i film och se till att du planerar alla detaljerna som du vill förmedla i förhand, sen du är sedan redo att sätta igång!

Storytelling

Alla har olika motiv för varför de gör någonting och ditt varumärke skiljer sig inte. Du kan förmodligen komma på en historia eller anekdot om ditt företag som summerar dess syfte och grundidé. Prata om vilken aspekt som du tror kommer att locka din målgrupp eller potentiella kunder. Skapa nyfikenhet hos dem. Nyckeln är att prata. Se till att få ut det mesta utav det!

Egenskaper

För att göra din varumärkesfilm mer intressant så bör du fokusera på företagets principer på ett sätt som visar din målgrupp att du delar deras värderingar. När du väl har etablerat förtroendet så har du redan gjort halva arbetet. Förmedla alla viktiga faktorer som utgör grunden för ditt varumärke. Dessa punkter kommer vara bra anledningar för din målgrupp att kunna relatera till. 

Enkelhet

En framgångsrik företagsfilm kan ha många olika viktiga komponenter som spelar in, men undvik komplicera den med för mycket karaktärsutveckling och bakgrundsinformation. Koncentrera dig på några få huvudidéer som du vill att din målgrupp ska bära med sig. Filmen bör vara kortfattad och precis, max tre minuter för att behålla tittarens intresse och åtminstone en minut för att berätta din historia.

Var genuin

Använd inte fantastiska naturbilder eller storslagna ballader om de inte passar in med ditt varumärke. Ditt företag ansvarar för att skapa ett varumärke och tonen som används i videon kan användas för att förmedla det varumärket. Är det ledigt eller formellt? Motiverande eller logiskt? Använd detta för att introducera dig själv för nya kunder. Att använda rätt medium gör stor skillnad och om man missar detta eller struntar i det så kan det sluta med att man förlorar målgruppen då de får ett dåligt intryck av dig. Ingen vill att det ska hända!

Hur ser framtiden ut för varumärkesfilmer?

Varumärkesfilmer används mer och mer då världen söker sig till digitalt innehåll och representation. Framtiden är ljus för dessa videor då videoproduktionsföretag är medvetna om deras potential för att göra ett kraftfullt intryck på andra. Företag kommer märka fördelar med varumärkesfilmer eftersom de skapar förtroende hos kundernas om de känns autentiska och inte som reklam. Du bör därför överväga att arbeta med en videoproduktionsbolag för att få bra resultat. Utan hjälp från experter så riskerar du att ge fel signaler till målgruppen som du försöker locka.

Kom därför i kontakt med Klara Färdiga Film idag och skapa en varumärkesfilm som gör under! Välj det paket som passar din budget och som rättfärdigar ditt varumärke.